logo Soltec

Hlavné služby


Cenník platný od 1.1.2024

Most Popular

Správa počítačov a periférnych zariadení

40/hodina + DPH

 • Návrh a dodávka hardvéru
 • Inštalácia a aktualizácia operačných systémov
 • Inštalácia softvéru podľa požiadaviek klienta
 • Zabezpečenie – antivírová ochrana + šifrovanie údajov
 • Vzdialená správa

Most Popular

Správa počítačových sietí

50/hodina + DPH

 • Návrh topológie siete a dodávka hardvéru (routre, servery)
 • Konfigurácia zariadení
 • Pravidelná aktualizácia firmvéru zariadení
 • Pravidelná kontrola zabezpečenia zariadení
 • Vzdialená správa

Správa serverov

60/hodina + DPH

 • Návrh a dodávka hardvéru
 • Inštalácia a aktualizácia operačných systémov (Windows Server, CentOS)
 • Inštalácia a konfigurácia SQL databáz (MS SQL, MySQL)
 • Inštalácia softvéru podľa požiadaviek klienta
 • Zabezpečenie – antivírová ochrana + šifrovanie údajov
 • Pravidelný monitoring stavu prostredia
 • Vzdialená správa

Hosting IT infaštruktúry

dohodou podľa rozsahu

 • Kvalitný hardvér aktuálnej generácie
 • Vytvorenie a správa privátneho cloudu
 • Pravidelný monitoring stavu prostredia
 • Vzdialená správa

 

 

Most Popular

Správa Microsoft 365

50/hodina + DPH

 • Návrh riešenia a migrácia
 • Konfigurácia prostredia a jednotlivých služieb
 • Inštalácia a konfigurácia klientskych aplikácii
 • Správa licencií
 • Riešenie technických problémov so spoločnosťou Microsoft

Most Popular

Správa licencií

60/hodina + DPH

 • Licenčný audit podľa požiadaviek spoločnosti Microsoft, ESET, Citrix a iné
 • Zabezpečenie súladu s licenčnou politikou
 • Dodávky licencií podľa požiadaviek klienta

Bezpečnostný audit

60/hodina + DPH

 • Diagnostika súčasného stavu IT infraštruktúry
 • Návrh riešenia a realizácia
 • Pravidelná údržba podľa projektu (aktualizácia OS routra, aktualizácia typu a počtu licencií, kontrola logov na routri, serveri...)

Vývoj SW a webdizajn

dohodou podľa rozsahu

 • Poradenstvo pri výbere vhodného SW
 • Návrh a vývoj SW na mieru
 • Návrh a realizácia webových stránok a aplikácií
 • Copywriting

 

Ďalšie služby


Služba Jednorázový poplatok Cena za 12 mes.
Registrácia domény .sk - 12 € bez DPH | 14,40 € s DPH
Registrácia domény .cz, .com, .eu, .net - 6,21 € bez DPH | 7,45 € s DPH
Hosting domény - 10,00 € bez DPH | 12,00 € s DPH
Webhosting - 30,00 € bez DPH | 36,00 € s DPH
Webhosting e-shop, portál - 50,00 € bez DPH | 60,00 € s DPH
E-mailová schránka * - 6,00 € bez DPH | 7,20 € s DPH

* Pri predplatení služby hosting domény alebo web hosting je jedna e-mailová schránka ZDARMA